Indmelding i Foreningen Veteran Oasen

Foreningen er dannet for at hjælpe veteraner og pårørende, men hvis du ønsker at støtte foreningen med et medlemsskab, er du meget velkommen til at melde dig ind jf. nedenstående.

Indmelding i Foreningen Veteran Oasen kan ske ved at sende mail til veteranoasen@outlook.dk med følgende oplysninger:

Navn, adresse, e-mail adresse, telefonnummer. Om du er veteran, støtte, firma/forening. Hvis du er veteran også gerne hvilke hold, du har været på.

Samt indbetaling til konto 9070 1625173775 (HUSK AT SKRIVE NAVN PÅ OVERFØRSLEN).

Medlemskontingent:

Veteraner: Kr. 100,- årligt.

Familie-/hustandskontingent: Kr. 300,- årligt. Dækker husstand/familie bestående af f.eks. veteran (uanset bopæl), kæreste/ægtefælle og hjemmeboende børn under 18 år.

Støtter, øvrige: Kr. 200,- årligt.

Firmaer/andre foreninger: Kr. 1000,- årligt.

Når vi kan se pengene er gået ind, modtager du en mail med et medlemsnummer.

Tak en veteran