Generalforsamling i Veteran Oasen 2018

Torsdag d. 8 februar 2018 kl. 19

KFUM Soldaterhjem, Høvejen 48, 9400 Nørresundby

For forplejningens skyld skal vi anmode om tilmelding på veteranoasen@outlook.dk, så vi har en idé om, hvor mange der kommer.

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Valg af referent
 5. Årsberetning
 6. Godkendelse af regnskab 2017, budget og kontingent.
  Bestyrelsen anbefaler fastholdelse af nuværende kontingent.
 7. Indkommende forslag.
  Forslag skal være foreningen i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Forslag sendes til veteranoasen@outlook.dk
 8. Valg til bestyrelse og suppleant
  På valg er:
  Tine Ziegler Jensen(sekretær) – modtager ikke genvalg.
  Benny Schach Pedersen(næstformand) – modtager genvalg
  Endvidere skal der vælges ny suppleant da Morten Thyrrestrup er indtrådt i bestyrelsen.
 9. Valg af revisor og én revisorsuppleant
  På valg er: Bjarne Nielsen (revisor) – modtager genvalg og Susanne Holmbo (revisorsuppleant) – modtager genvalg
 10. Eventuelt.

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Veterancafé i Tornby Klitplantage

Så er der endnu en veterancafé i Tornby Klitplantage for de naturglade 🙂

Igen tager vi ud og hygger. Der er kaffe på kanden, når bålet er tændt.
For de friske er der mulighed for at fælde et træ eller to. Vi skal nemlig have tømmer til taget på shelteret :).

Det foregår ved Yxengaard, Revskærvej 9850 Hirtshals fra kl. 10 – 15.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Pårørendestøtten Nordjylland

Veteran Oasen samarbejder med en gruppe nordjyske pårørende til veteraner, som har oprettet en Facebookgruppe ved navn Pårørendestøtten Nordjylland, hvor de bl.a. annoncerer caféaftner for pårørende. Disse afholdes i lånte lokaler på Aalborg Kaserner (messen på Nr. Uttrup Kaserne). Første caféaften afholdes torsdag d. 30. november 2017 kl. 17 – 20. Du skal tilmelde dig via gruppen for at få adgang til kasernen.

På gruppens side, kan du læse følgende:

“Et mødested for pårørende til Veteraner”

Mødestedet er et socialt tilbud for pårørende til tidligere og nuværende udsendte veteraner, i international tjeneste.

Denne gruppen kan bruges til at skabe et trygt netværk, få støtte, stille spørgsmål o.s.v.
Der vil gennem året afholdes forskellige cafeaftener, arrangementer ud af huset og andre spændende tiltag, der måtte byde sig.

Pårørende tænkes at være forældre, bedsteforældre, koner og mænd, kærester, tidligere ægtefæller, børn over 18 år eller man har en anden relation til en veteran.

Se mere på her på Facebook:

https://www.facebook.com/groups/1801718930125249/

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Veterancafé på Yxengaard 18. november 2017

Der afholdes Veterancafé på Yxengaard lørdag d. 18. november kl. 10 – 15.

Yxengaard, Revskærvej, 9850 Hirtshals (Tornby Klitplantage)

Så kalder skoven igen. Denne gang er det for både veteraner og deres familier.
Vi åbner caféen klokken 10, og såfremt man ønsker at deltage med spisning bedes man tilmelde sig med antal deltagere hos formanden Henrik Fenneberg (mail: henrikfenneberg@veteranoasen.dk eller veteranoasen@outlook.dk), der vil være behov for bruger betaling for maden 🙂
Vi fælder træer hvis humøret og energien er der til, ellers har vi nogle små ting, vi kan arbejde på.

https://www.facebook.com/events/1419892924726761/

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Donation fra AaB, Spar Nord Fonden og Hummel.

AaB udviklede en velgørenhedstrøje, hvor 100 kr. pr. solgt trøje skulle gå til Veteran Oasen. Projektet er lavet i samarbejde med Spar Nord Fonden og Hummel.

Det betød, at Veteran Oasen d. 30. oktober modtog kr. 90.000,-, som blev overrakt af direktøren for Spar Nord Fonden, Steffen Nørgaard sammen med AaB repræsenteret af målmand Jakob Rinne og Frederik Børsting.

En fantastisk dag på Yxengaard i Tornby Klitplantage, hvor det lige pludselig blev lidt sjovere at lave foreningsarbejde for veteraner og pårørende :).

Veteran Oasen siger tusind tak for den flotte donation.

Se video fra overrækkelsen her på AaB’s hjemmeside:

https://aabsport.dk/csr-hele-nordjyllands-haandsraekning/?sektion=Hele-Nordjyllands-Hold-velgoerenhedstroeje 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Ny bestyrelse

Veteran Oasen afholdt i aftes d. 1. marts den årlige generalforsamling.

Ny bestyrelse er valgt:

Formand: Henrik Fenneberg

Næstformand: Benny Schach Pedersen

Sekretær: Tine Ziegler Jensen

Kasserer: Jan Bo Lilliendal

Bestyrelsesmedlem: Lars Schnoor Riisberg

Suppleanter:

Jesper Svarre og Morten Thyrrestrup.

Afgående formand Tina B. Kristensen takker af for to gode, begivenhedsrige og ikke mindst lærerige år. Tina vil stadig være tilknyttet foreningen m.h.p. enkeltstående projekter og som almindeligt medlem.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Generelforsamling 2017

Der afholdes generalforsamling i Veteran Oasen onsdag d. 1. marts 2017 kl. 19.

Generalforsamlingen afholdes på Godthåbsgade 8A,  9400 Nørresundby (LOF Nord lokaler) på 2. sal.

For forplejningens skyld skal vi anmode om tilmelding på veteranoasen@outlook.dk senest d. 24. februar, så vi har en idé om, hvor mange der kommer.

Husk at kontingent skal være betalt inden generalforsamlingen, for at man har stemmeret.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 1. Valg af referent
 1. Valg af stemmetællere
 1. Årsberetning
 1. Godkendelse af regnskab, budget og kontingent.
 1. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen. Forslag sendes til foreningens mailadresse, som fremgår af hjemmesiden.
 1. Valg til bestyrelse og suppleant.

På valg er:

Tina B. Kristensen – modtager ikke genvalg

Jesper Severinsen – modtager ikke genvalg

Tine Ziegler Jensen – modtager genvalg

Jesper Svarre (suppleant) – modtager genvalg.

Endvidere skal vælges en ny suppleant for en 2-årig periode, da Henrik Fenneberg er indtrådt i bestyrelsen p.g.a. et bestyrelsesmedlems afgang i efteråret 2016.

 1. Valg af revisor og én revisorsuppleant

På valg er:

Bjarne Nielsen (revisor) – afventer svar vedr. genvalg

Susanne Holmbo (revisorsuppleant) – afventer svar vedr. genvalg

 1. Eventuelt
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Veterancafé 19. januar 2017

Næste veterancafé finder sted på KFUM Soldaterhjem i Hvorup d. 19. januar kl. 17 – 20.

Adressen er:

Høvejen 48, 9400 Nørresundby.

Der kan købes aftensmad. F.eks. dagens ret til kr. 55,-

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Husk at du kan få hjælp til din arbejdsskadesag

Du kan stadig booke tid til at få hjælp til din arbejdsskadesag hos vores rådgiver Lene.

Kig under fanen “Få hjælp til din arbejdsskadesag” for yderligere info.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

AaB, Spar Nord og hummel støtter Veteran Oasen!

Så er det officielt. AaB støtter Veteran Oasen.

Læs mere om det her på dette link http://Hele Nordjyllands Håndsrækning, og skynd jer at købe en AaB spillertrøje til kr. 399,- i deres webshop – 100 kr. pr. trøje går til Veteran Oasen.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar